Programma Makkelijker Omgaan met Teksten

Programma Makkelijker omgaan met teksten

5x bijeenkomst van 2 ä 3 uur in kleine groep in ontspannen setting

Achtergronden van dyslexie

Sterke kanten

Handvatten om sneller te lezen

Spellingregels nog een keer op een rijtje

Mindmappen als hulpmiddel bij schrijven

 

Kosten 500 euro (ex BTW)