onderwijsarrangement

Samen werken met school (onderwijsarrangement)

Het is mogelijk dat je kind een onderwijsarrangement krijgt vanuit het samenwerkingsverband de Meierij. Dat betekent dat je kind extra hulp krijgt op school.

Ik kan door school ingezet worden op het gebied van 

-technisch lezen

-begrijpend lezen

-planning en organisatie

-sociaal-emotionele ondersteuning