Beginmodule

Beginmodule  (als er recent geen dyslexie-onderzoek is uitgevoerd)

Niveautoets (60 min)
Rapportage
Bespreking resultaten en plan van aanpak

Kosten: 100 euro