Home

Beter leren lezen en schrijven met zelfvertrouwen en plezier

Hoe mooi zou het zijn als jijzelf of je kind beter kan leren lezen en beter kan leren omgaan met spelling?  Daar kan ik bij helpen.

In Groeien met Dyslexie staat de persoon centraal: wat heeft hij of zij nodig? Wat maakt de begeleiding zinvol en leuk? Groeien met Dyslexie staat voor betrokkenheid en plezier.

Begeleiding op maat                                                  

• Begeleiding op maat
• Gebruik van erkende methode ‘Taal in
blokjes’ (voor kinderen)
• NLP voor beter leren, motivatie en
zelfvertrouwen
. Samen leren omgaan met dyslexie,

Uitdaging

Dyslexie is een uitdaging

Het dyslectische brein is op een andere manier georganiseerd dan een brein zonder dyslexie.  Mensen met dyslexie zijn vaak beelddenkers, met kwaliteiten als snel de essentie van dingen doorzien, inventiviteit en creativiteit.

Maar de keerzijde is dat een dyslectisch brein wel moeite heeft met de codering van woorden in geschreven taal, planning en organisatie en informatie-verwerking.

Groeien met Dyslexie geeft dyslexiebegeleiding aan kinderen. Dyslexie gaat nooit over. Je kan er wel mee leren omgaan, je bewust worden van je sterke kanten en lees- en spellingvaardigheden aanleren.

Samen kunnen we de dyslexie professioneel aanpakken.

Over Odette

Ik ben van origine psycholoog en onderwijskundige.  Ik ben nu 12 jaar werkzaam in de dyslexiezorg en daarbij heb ik  uitgebreid ervaring opgedaan met Taal in Blokjes en de F&L-methode.  De motivatie van het kind staat altijd centraal. Ik gebruik  inzichten opgedaan bij Psychosynthese, NLP en de opleiding Special Educational Needs (Remedial Teaching).

“Groeien met dyslexie is ontstaan omdat ik kinderen wil helpen met de uitdagingen die hun dyslexie hen stelt. Ik wil dat mijn leerlingen mijn betrokkenheid voelen, gelukkiger worden, plezier hebben en meer zelfvertrouwen krijgen op het gebied van lezen en spelling en ik wil hen leren gevoelens van falen en frustratie om te zetten naar positieve energie. Ik wil kinderen het gevoel geven dat er naar hen geluisterd wordt, dat ze gewaardeerd worden voor hun inspanningen en dat ze  hun zelfvertrouwen en vertrouwen in hun toekomst vergroten.”

Contact

Wil je met mij kennismaken om te bekijken of ik jouzelf of je zoon of dochter kan helpen?

Graag kom ik verder met je in gesprek! Ik bied je een gratis en vrijblijvend eerste gesprek aan.

Zullen we samen aan de slag gaan met het leren omgaan met dyslexie?

Bel of mail me :

06-28534701

odette@groeienmetdyslexie.nl